han Zwanenberg

Vrijdagavond 23 oktober 2020 is Han Zwanenberg overleden. Han was een gewaardeerd koorlid die als het even kon op maandagavond aanwezig was om bij de bassen zijn steentje bij te dragen. Het Nulands Gemengd Koor was zijn lust en zijn leven en daar moest veel voor wijken. Naast zijn trouwe aanwezigheid tijdens de repetities konden wij als koor altijd een beroep op Han doen voor hand- en spandiensten. Zo zette hij voorafgaand aan de repetities de muziek-standaarden klaar, bouwde hij podiumstukken mee op voor een uitvoering en zorgde hij voor het kaasje en het worstje op de laatste repetitieavond voor de zomervakantie. 

 

De laatste paar jaar zaten hem wat gezondheid betreft niet mee. Hierdoor moest hij vaker verstek laten gaan dan hem lief was. Maar als het enigszins kon, was hij van de partij en zong hij een paar liedjes mee of luisterde hij vanaf de ‘bassentafel’ toe. Han was een eerlijk en oprecht man die zijn mening durfde te geven. Tijdens het kerstconcert van 2019 zat hij voor het eerst sinds lange tijd, samen met zijn vrouw Zus, die trouw al onze uitvoeringen bezoekt, in het publiek. Na afloop wist Han precies te vertellen wat beter had gekund, maar was hij bovenal trots op hoe “zijn” koor gezongen had.  

En net toen iedereen dacht dat hij naar huis mocht, ging het toch weer mis en werd Han opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Afgelopen week ging het zo goed dat er weer voorzichtig gedacht werd aan naar huis gaan. En dan ineens het ontzettend verdrietige bericht dat Han is overleden. In het gesprek met minister-president Rutte gaf Han aan: “Ik ben uit een hel gekomen, echt! Maar ik ben nou bijna in de hemel.Hoewel Han nog niet klaar was om naar de hemel te gaan, hopen wij toch dat hij deze heeft bereikt. 

 

Wij kijken met warme en mooie herinneringen terug op de ruim 19 jaar die Han lid was van ons koor en voelen bewondering en respect voor de wijze waarop Han tot aan het einde toe is blijven vechten. Namens bestuur en leden, lid van verdienste, erelid, buitengewone leden, dirigent en pianiste van Het Nulands Gemengd Koor wensen we Zus, John en Ingrid, Rianne en Robert, Arthur en Carla,  Rob en Hanny, kleinkinderen en alle andere familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

In maart van dit jaar werd hij ziek en enige dagen later belandde hij in het ziekenhuis. Daar werd Corona vastgesteld. Maandenlang heeft hij gevochten voor zijn leven. Er waren ups en downs, maar mede dankzij zijn bewonderenswaardige doorzettingsvermogen en positiviteit wist hij elke tegenslag te overwinnen. In juni mocht hij naar Udens Duyn waar een tijd van revalideren aanbrak. Zijn herstel was zo bijzonder dat zelfs minister-president Rutte hem in juli een bezoek bracht. Een moment waarvan Han erg genoten heeft.