Ons koor van ontstaan tot nu

1965 – 1994

We schrijven 1965. Het Nulands Mannenkoor -opgericht in 1936- worstelde met terugloop van leden en zocht een oplossing in de samenwerking met een dameskoor. Op 4 januari 1965 was de fusie een feit en werd Het Nulands Gemengd Koor opgericht. De medeoprichter en 1e voorzitter van dit nieuwe koor was Cor van der Weerden. Eerst richtte het koor zich voornamelijk op de deelname aan muziekconcoursen. De grote betrokkenheid van Cor van der Weerden zorgde voor meer en meer optredens van ons koor en voor een gunstige bekendheid in de regio.

Dirigenten

De 1e dirigent -ook medeoprichter- was Jan van den Boogaard. Jan dirigeerde het koor tot 1 augustus 1967. Zijn neef Hans van der Sterren nam de baton over van september 1967 tot december 1970. Op 11 januari 1971 werd Arnold Tromp de nieuwe dirigent. Hij bleef dirigent tot 1 februari 1998, maar liefst 27 jaar! Met hem behaalde het koor mooie prijzen op muziekconcoursen. De kwaliteit van het koor in combinatie met de vele optredens, leverde het koor veel nieuwe leden uit de regio op.

1994 – 2015

In januari 1994 werd de voorzittershamer overgenomen door Bart Gevers. Bart richtte zich o.a. op vernieuwing en modernisering van koor en repertoire. Hij organiseerde uitwisselingen met een koor uit Obervellmar en richtte de Stichting Kiosk op. Deze stichting organiseert, samen met andere Nulandse verenigingen, muziekuitvoeringen in de kiosk op het Prins Bernhardplein. Ook onderhield hij met groot enthousiasme de website van het koor. Tot onze grote spijt overleed Bart, geheel onverwacht, op 25 maart 2020 aan de gevolgen van Corona.

Dirigent

Op 1 februari 1998 startte Mathieu van der Burgh als dirigent bij het Nulands Gemengd Koor voor een periode van 18½ jaar. Samen met het bestuur richtte hij zich o.a. op de modernisering van het koor. Nummers van Andrew Loyd Webber, The Beatles, Queen en Tom Parker zorgden voor vernieuwing in ons repertoire. Mathieu hechtte -terecht- ook veel belang aan een juiste uitspraak van de diverse buitenlandse teksten waarin gezongen werd.

2015 – 2020

Paul Gevers volgt in januari 2015 zijn broer Bart op als voorzitter. Paul introduceerde de digitale Nieuwsbrief om de leden op de hoogte te houden van het wel en wee van het koor. Inmiddels is de Nieuwsbrief een begrip geworden binnen het koor. Na elke bestuursvergadering wordt deze naar de leden gemaild met nieuws over het koor, informatie over optredens en persoonlijk nieuws van de leden. Helaas heeft ons koor totaal onverwachts en veel te vroeg afscheid moeten nemen van Paul. Hij overleed aan de gevolgen van Corona op 27 april 2020.

Dirigent

In juli 2016 nam Marcus de Haard het stokje over van Mathieu. Marcus is een actief en veelzijdig musicus die in zowel binnen- als buitenland werkzaam is. Naast de diverse muziekgezelschappen waarvan hij de directie voert, heeft Marcus ook een eigen lespraktijk in meerdere muziekrichtingen. Ook componeert Marcus en maakt hij arrangementen en bewerkingen voor zowel koor als orkest.

Jubilea

Koper 4 juli 1977

Het 12½ jarig bestaan van ons koor werd gevierd met een receptie en enkele jubileumconcerten. Vanwege dit jubileum werd door het koor een nieuwe piano aangeschaft.

Kristal 4 januari 1985

Het 20-jarige bestaan werd uitbundig gevierd. Het Nulands Gemengd organiseerde 10 dagen lang -erg geslaagde- muziekactiviteiten in een feesttent op het Prins Bernhardplein onder het motto: Muziek in de tent – een tent vol muziek.

Zilver 4 januari 1990

Met een H. Mis, een receptie en speciale jubileumconcerten werd het 25-jarige bestaan luister bijgezet. Ook vond er een uitwisselingsconcert met het koor uit Obervellmar plaats. Voorzitter Cor van der Weerden ontving bij deze gelegenheid een koninklijke onderscheiding.

Robijn 4 januari 2005

Ook het 40-jarige jubileum is uitgebreid gevierd, waarbij er 14 jubilarissen gehuldigd werden. Bij deze gelegenheid werd een prachtig jubileumboek over het koor uitgegeven. In dit jubileumjaar mocht ook voorzitter Bart Gevers een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Goud 4 januari 2015

50 Jaar het Nulands Gemengd Koor! Diverse acties zoals ‘de gouden koorwikkels’ en een loterij werden georganiseerd om het 50- jarige jubileum de nodige luister bij te zetten. Zowel overdag als ’s avonds is dit jubileum uitgebreid gevierd. Twee gouden jubilarissen werden daarbij in het zonnetje gezet. In dit jubileumjaar werden er 13 optredens verzorgd en in samenwerking met harmonie Union en diverse andere koren en bands uit Nuland vond er een prachtige Muzikale Dag plaats in de kiosk op het Prins Bernhardplein.

Smaragd 4 januari 2020

Het meest recente jubileum van het koor was smaragd (55 jaar). Op 4 januari 2020 werd dit heuglijke feit in besloten kring door de leden en hun partners gevierd. In gemeenschapshuis de Meent was een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Er stonden voor de rest van het jaar optredens gepland, maar deze konden vanwege Covid-19 niet doorgaan.