Wie is Marcus?

Marcus de Haard studeerde aan het Utrechts conservatorium en het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, eveneens in Utrecht. Aansluitend heeft hij nog lessen gevolgd bij Prof. Dr. Anton Vernooij aan de Universiteit van Tilburg (theologische faculteit). Tevens volgde Marcus masterclasses directie en orkestleiding bij Martin Sieghart (Gelders orkest) en prof. Ludo Claessen (docent aan het Lemmensinstituut van Leuven (B), aan het conservatorium van Maastricht, en adviseur Commissie voor Kerkmuziek Brussel). Ook volgde Marcus privélessen bij musicus Jan de Laat ten aanzien van analyse en instrumentatie van Harmonie- en Fanfareorkesten.

Op dit moment is Marcus vooral dirigent, zowel bij orkesten als bij koren. Ook verleent hij regelmatig zijn medewerking aan concerten en CD-opnamen. Bovendien heeft hij samengewerkt met artiesten als Ernst-Daniёl Smid, Henriёtte van Lith en Marco Bakker. Marcus begeleidt verschillende concertreizen, zowel in binnen- en buitenland.

Ook componeert hij en maakt arrangementen en bewerkingen voor zowel koor als orkest. Marcus is een veelgevraagd cursusleider en jurylid en geeft regelmatig studiedagen, colleges, gastdirecties en workshops. Bovendien is hij directeur en docent van Koorschool Uden. Verder heeft Marcus nog een eigen lespraktijk (directie, piano, orgel/keyboard, AMV, theorie) en worden diverse musici door hem getraind en gecoacht.

Hij werkt ook bij muziekverenigingen als docent algemene muzikale vorming (AMV) en/of theorie. Marcus is een musicus in hart en nieren.  

Kijk eens op de site van Marcus: www.musicforpeople.nl