Actueel

In het afgelopen jaar hebben we als koor nauwelijks activiteiten gekend en helaas geldt hetzelfde voor het 1e half jaar van 2021. Covid-19 is ons nog steeds de baas en had en heeft ook op ons koor een grote impact. Vanaf maart 2020  mochten we niet meer samen zingen in De Meent en lagen we ‘zomaar’ stil. Na de zomervakantie hebben we voorzichtig een herstart gemaakt met repetities in kleine groepen, maar toen de 2e golf zich aankondigde werden deze meteen gestaakt en werd ook duidelijk dat er voorlopig geen optredens meer in zouden zitten. We wilden ook geen enkel risico nemen. Het overlijden als gevolg van Covid-19 van Bart Gevers, Paul Gevers en Han Zwanenberg heeft een grote wissel getrokken op ons koor.

Maar we moeten door. Onze repetities vinden nu volledig digitaal plaats. Dat vroeg de nodige flexibiliteit van onze leden, maar we zijn er trots op om te kunnen zeggen dat er steeds meer leden deelnemen aan onze wekelijkse zoomsessies op de maandagavond. Meer dan zoomen zit er, jammer genoeg, op dit moment niet in. We vertrouwen op betere tijden, blijven positief en hopen snel weer samen te mogen zingen op de maandagavond.