home

 

HET KOOR

 
Zwart 2017

Het Nulands Gemengd Koor werd opgericht op 4 januari 1965.
Het koor is een zogenaamd profaan koor wat wil zeggen dat het koor geen kerkelijke inslag heeft en alles kan/mag zingen,van opera tot operette,van musical tot volksliedjes etc.  

Op die boven vermelde datum kwam een aantal enthousiaste vrouwen en mannen bij elkaar om samen,in verenigingsverband,te zingen.Dit als tijdverdrijf,als invulling van een behoefte die kennelijk bij velen bestond.
Voor je plezier samen zingen is nog steeds het ultieme doel van het koor.Samen zingen ontspant en doet zowel een beroep op de individuele zangkwaliteiten als op de teamgeest van allen.Samen zingen brengt een sterke verbondenheid tussen mensen teweeg.

Het koor heeft 61 actieve leden, 5 buitengewone leden, een Ere-lid en een lid van Verdienste en staat sinds 22 juni 2016 onder leiding van dirigent Marcus de Haard.
Wij werken bij de uitvoeringen met een vaste pianiste Margret Bekkers.

Het koor heeft een sterk regionaal karakter. Onze leden komen uit ’s Hertogenbosch, Rosmalen,Vinkel,Nuland,Geffen,Maren Kessel,Oss,Berghem,Schaijk,Elst,Veghel,Heesch.

Het repetitiebezoek is erg goed en dat is belangrijk om de kwaliteit te kunnen handhaven.

Jaarlijks wordt er een 8-tal optredens verzorgd, variërend van Lenteconcert tot Kerstconcerten, een optreden op de muziekkiosk en uitwisselingsconcerten met andere koren.

Vanuit Het Nulands Gemengd Koor werd het initiatief genomen om te komen tot het inmiddels succesvolle C-Manskoor.Ook werd vanuit het Nulands Gemengd Koor de Stichting Muziekkiosk Nuland opgericht,samen met Harmonie Union en Stichting Gemeenschapshuis ‘De Meent’,met als doelstelling de muziekkiosk te Nuland meer actief te laten gebruiken door optredens van koren, muziekgezelschappen, dansgroepen, jeugdinitiatieven, zoals disco en streetdance etc.
Kortom HET NULANDS GEMENGD KOOR is sprankelend en springlevend en kijkt samen met u met een muzikale blik naar een positieve toekomst.
Info: www.hetnulandsgemengdkoor.nl

Paul Gevers, voorzitter.

 

 

februari 2020