home

 

 

Geschiedenis

 

        

Het Nulands Gemengd Koor is opgericht op 4 januari 1965 in samenwerking met het toenmalige mannenkoor.
Dus we vierden dit jaar ons 55-jarig jubileum !

Er werd indertijd gestart met 19 dames en 31 heren.

Dat de zang een geliefde vrijetijdsbesteding is heeft de praktijk uitgewezen in de vorm van vele prestaties op niveau, die vooral sinds 1970 en voortdurend tot dit moment zijn neergezet.

In Nuland zelf gaf het koor vele concerten in samenwerking met harmonie Union en het koor Just Between uit Nuland en vele andere bevriende koren uit de regio.

In 1968 verzorgde het koor voor de eerste maal een kerstconcert, dat sindsdien een jaarlijkse traditie is gebleven.

Jaarlijks worden gemiddeld zo'n 6 optredens in Nuland en in de regio gerealiseerd, die een belangrijke bijdrage vormen aan het harmonisch functioneren van de vereniging.

Het koor bestaat nu uit 59 actieve leden, 5 buitengewone leden, een lid van verdienste, een ere-lid,en uiteraard een dirigent en een vaste pianobegeleidster bij uitvoeringen. Het koor is aktiever en levendiger dan ooit. Het heeft een vaste plaats in de Nulandse gemeenschap en de omgeving, en is in de ruim 55 jaar van zijn bestaan een platform gebleken
waar gezelligheid, ontmoeting en goede amateurmuziek samenkomen!

januari 2020