< terug naar het begin

  In Memoriam 


brand


In Memoriam

In de nacht van 8 september 2006 is ons koorlid Gerrit Van den Brand plotseling tengevolge van een hartstilstand overleden.
Een triest en onthutsend vervolg op, en wellicht het gevolg van, een operatie die hij vanwege een ernstige ziekte moest ondergaan, en waarvan hij net aardig leek te herstellen.
Leek te herstellen, want hij was eindelijk van de kunstmatige beademing af en hij had zelfs geprobeerd te zingen. Het leek dus de goeie kant op te gaan.
Maar helaas is het onvermijdelijke gebeurd en heeft het lot anders beslist, op een moment dat je dit eigenlijk niet verwacht. Wat rest is een gevoel van totale verslagenheid bij allen die Gerrit nabij staan.

Hij die zo muzikaal was en vele jaren dirigent was van het Kerkkoor in Vorstenbosch en sedert bijna 3 jaar als tenorzanger aan ons koor verbonden was heeft zijn laatste strijd gestreden en verloren. Nooit meer zang en muziek door Gerrit.
Het heengaan van Gerrit is vooral voor zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen een groot verlies. Maar ook natuurlijk voor ons koor dat binnen een goed jaar drie nog relatief jonge leden heeft verloren tengevolge van overlijden.
Wij verliezen een vriend , een plichtsgetrouw koorlid, en een prima zanger die we node zullen missen. Dankbaar zijn we voor zijn niet geringe muzikale bijdrage als koorlid en voor zijn positieve bijdrage als mens aan onze vereniging.

Namens Bestuur, leden, dirigent, buitengewone leden, ons erelid en lid van verdienste wensen wij zijn echtgenote en kinderen, kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte bij dit definitieve afscheid van Gerrit.
In al onze en hun machteloosheid hopen wij dat wij elkaar kunnen blijven vasthouden en steunen in deze moeilijke tijd. Moge onze zang bijdragen om elkaar enige troost te geven,

Bart Gevers, voorzitter ´Het Nulands Gemengd Koor`