< terug naar het begin
In Memoriam 
Erevoorzitter Cor van der Weerden overleden

 

Op 13 maart 2002 ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van Cor van der Weerden.
Op 24 januari 1994 werd hij bij zijn afscheid als actief lid en voorzitter, benoemd tot erevoorzitter van het Nulands Gemengd Koor Eerder werd hij in 1990 Koninklijk onderscheiden ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van ons koor en zijn gecombineerde 40 jarig lidmaatschap van ons koor en het voormalige Mannenkoor, waaruit het Nulands Gemengd Koor ontstond.

Cor was een van de medeoprichters van het Nulands Gemengd Koor en was er 29 jaar met hart en ziel aan verbonden.
Gedurende zijn actieve lidmaatschap hanteerde Cor steeds de voorzittershamer. Hij heeft het koor zien groeien en bloeien en wist ver buiten de grenzen van Nuland bekendheid te verwerven met "zijn" koor. Daardoor gaf hij het koor de impuls om uit te kunnen groeien tot een regionaal koor dat nu 80 actieve leden en 8 buitengewone leden en een lid van verdienste telt.
En het groeide niet alleen in kwantiteit, maar vooral ook in kwaliteit. Onder zijn voorzitterschap promoveerde het koor van laagste (de 4e) afdeling naar de hoogste (de ere-) afdeling.

Cor behandelde alle leden volgens de regels fair en eerlijk; allen waren voor hem gelijk. Voor de belangen van de vereniging moest alles wijken wat hem betrof; zelfs het bestuurlijk gemeentelijk en verenigingsniveau. Maar ook het thuisfront moest wel eens geloven aan zijn bestuursdrift: hij was positief fanatiek en taai vasthoudend aan wat hij zich als doel gesteld had.
Hem stond slechts 'n hoge zangkwaliteit voor ogen. Gezamenlijk presteren voor het behalen van een goed resultaat telde; 100 % inzet telde; vriendschap telde en niet te vergeten zijn gevoel voor humor telde.

Zijn doorzettingsvermogen gecombineerd met zijn gevoel voor humor heeft menigmaal voor succes gezorgd, zowel in het bestuurlijke als persoonlijke vlak.
Hij moest helaas noodgedwongen wegens gezondheidsredenen stoppen met zijn bestuurlijke activiteiten. En dat heeft hem zeker veel pijn gedaan. Maar zijn realistische kijk op zaken, zijn humor en niet te vergeten de steun van zijn vrouw Jo en de kinderen hielden hem nog een aantal jaren op de been. Daar waar hij doorzette zou menigeen het al lang opgegeven hebben.

Jo en de kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte bij dit definitieve verlies. Wij hopen dat onze zang enige troost, maar zeker veel goede herinneringen zal bieden.

Cor, we zijn je veel dank verschuldigd. Rust in vrede.

Bart Gevers, voorzitter het Nulands Gemengd Koor 13 maart 2002