< terug naar het begin

In Memoriam 

ko

Vandaag 14 december 2009 ontvingen wij het droeve bericht dat Noud Tiemissen  vannacht in het ziekenhuis te Oss is overleden. Hij werd slechts 58 jaar.
Een geweldige slag voor zijn familie, zeker voor zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden. Maar zeer zeker ook voor ons koor dat een prima zanger verliest.
Noud was  lid van ons koor sinds 5 januari 2004, zong in de bassengroep zijn partij mee en voelde zich meteen thuis in ons koor.
Noud was een enorm druk bezet man, met zijn vele sociale activiteiten, waarvoor hij enkele jaren terug terecht een Koninklijke Onderscheiding ontving. Maar hij was vooral erg druk bezig met zijn zangcarrière die tegen een professionele uitoefening aanliep. Daarom waren wij wel verguld met een lid dat zoveel kwaliteiten bezat. We namen dan ook  op de koop toe dat hij wel eens verstek moest laten gaan omdat hij elders moest zingen of vergaderen etc. Hij kon niet overal tegelijk zijn.
Noud hield ook van gezelligheid en het contact met de andere koorleden. Na afloop van de repetities bleef hij nog graag even babbelen onder het genot van een glaasje.

We schrokken eerder vroeg in dit jaar dat Noud getroffen werd door nierkanker. Hijzelf bleef er uiterst nuchter onder en bleef vol goede moed in een positieve afloop geloven. Na vele onderzoeken en een nieroperatie bleek er toch een hardnekkige tumor in zijn longen te zitten die hem uiteindelijk fataal is geworden. Al met al heeft hij zijn ziekbed heel dapper en moedig gedragen. En dat is bewonderenswaardig te noemen.

Wij verliezen een zanger en een sociaal voelend mens, een vriend. Dit verlies zal nog lang nadreunen.

Wij condoleren  zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden van harte met het overlijden van Noud en wensen hen veel sterkte om dit definitieve verlies te kunnen verwerken en te dragen.
Wij hopen dat de fijne herinneringen die wij allen aan Noud hebben ertoe kan bijdragen  dat zij en wij het leven weer op kunnen pakken en in de geest van Noud in positieve zin met elkaar verder kunnen gaan.

Namens Bestuur, Leden, en Dirigent van Het Nulands Gemengd Koor,
Bart Gevers, voorzitter.

Nuland 14 december 2009.

NB: wij hebben de uitvaartdienst op 18 december te Geffen gezongen