< terug naar het begin

In Memoriam 

bont

 

Op vrijdag 21 mei 2010 is ons lid Nel de Bont de Wit op 70-jarige leeftijd overleden. Zowel haar hevige kortstondige ziekte, als het plotselinge overlijden kwamen aan als een klap in ons gezicht. Wij zijn allen vreselijk geschrokken en ontdaan.

Toen wij, Ton mijn vrouw, en ik, haar afgelopen zondag spraken was zij nog vol goede moed. Maar ze was ook erg reeël. Ze besefte terdege dat er iets ernstigs aan de hand was. Niet voor niks stond ze er op dat ik zondag langs kwam omdat ze een en ander met mij wilde bespreken. Dat betekende wellicht dat ze het onafwendbare toch voorvoeld heeft. Nel leefde duidelijk tussen hoop en vrees.Vooral leefde er de hoop dat er aan haar situatie toch nog wat te doen zou zijn, zodat alles ten goede kon keren. En trots vertelde ze dat ze de dag ervoor nog meegezongen had in het kerkkoor tijdens de zaterdagse avondmis. Ook al moest ze daarbij in een rolstoel plaatsnemen omdat het lopen al erg moeilijk was.
Maar er was ook berusting. Ze zei in ons gesprek: "ik laat het maar over me heenkomen en wacht af -gelukkig heb ik geen pijn-." Zo wist ze aan haar beroerde lichamelijke gesteldheid toch een positieve draai te geven.
En wat ben ik blij dat wij haar op die zondag nog hebben kunnen spreken. De volgende dag werd ze met hevige epileptische aanvallen in het ziekenhuis opgenomen. En daar is ze enkele dagen later gestorven.

Natuurlijk laat het zich raden waarom ze mij zo dringend wilde spreken: Ze sprak over haar eigen Uitvaartmis en sprak haar wensen uit over de te zingen nummers, die wij bij haar begrafenisplechtigheid op donderdag 27 mei om 10.30 uur, alle zullen uitvoeren. We zullen zingen met pijn in ons hart, maar we hopen dat het de familie enige troost biedt dat wij tegemoet kunnen komen aan een van haar laatste wensen. En ook zullen we zingen uit dankbaarheid voor Nel, die dit jaar 30 jaar als sopraan verbonden is aan ons koor. Een zangeres bij wie de blijdschap tijdens het zingen dikwijls van haar gezicht en uit haar lichaamstaal af te lezen viel. We zullen haar missen.We zullen haar zang, haar mooie stem missen, haar vriendelijke persoonlijkheid missen, haar hand-en spandiensten die ze voor het koor verrichtte, missen. Bij dit laatste mag dan zeker genoemd worden het vele naaiwerk dat ze t.b.v. de dames-en herencostuums heeft gedaan.

Behalve lid van ons koor was Nel ook lid van het Kerkkoor en van het Rouw-en Trouwkoor, hetgeen nog eens onderstrreept hoe graag zij zong.

Onze condoléances, vergezeld van diepe gevoelens van medeleven gaan uit naar haar directe naasten.

Wij wensen Jan en de kinderen Judith en Jolanda en hun echtgenoten en de kleinkinderen en verdere familieleden heel veel sterkte toe bij dit plotselinge afscheid van Nel.

Nelleke, rust in vrede.

Bart Gevers, voorzitter Het Nulands Gemengd Koor.

22-05-2010