< terug naar het begin

In Memoriam

annie  

 

Op 14 december 2010 is Annie van Niftrik Romme overleden.  

Zeker, zij bereikte een mooie leeftijd van ruim 87 jaar. Maar zo’n bericht van overlijden komt toch onverwacht en dan schrikken we van zo’n mededeling, ook al wisten we dat ze een broze gezondheid genoot.

Namens Bestuur, leden, dirigent, onze pianisten,de buitengewone leden, ons ere-lid en ons lid van verdienste, van harte gecondoleerd, in het bijzonder de familieleden, met dit verlies van Annie.

 -In 2009 hebben we het 40-jarig jubileum van haar koor-lidmaatschap gevierd. Annie vond het prachtig om dit te kunnen meemaken. Nog mooier had ze het gevonden als ze had kunnen blijven meezingen.  Maar dat laatste werd in verband met gezondheidsproblemen steeds moeilijker voor haar. En daarom had ze het actieve lidmaatschap van ons koor toen al enkele jaren geleden opgegeven. Door haar buitengewoon lidmaatschap liet ze blijken dat er nog een bijzondere verbintenis bestond tussen Annie en het Nulands Gemengd Koor.

Annie zong als alt haar partij zeer bekwaam mee en deed dat bij zowat alle koren die er in Nuland te vinden zijn. Ze was, behalve lid van ons koor, ook lid van het Kerkkoor, het Rouw-en Trouwkoor het het Seniorenkoor. Dus ze was een en al zang!. En ze was een trouw lid dat bijna nooit een repetitie oversloeg. En haar reeds eerder overleden echtgenoot Gerrit was een trouwe supporter van haar en van ons koor. Jarenlang heeft hij allerlei concerten en uitvoeringen op zijn bandrecorder opgenomen.

Ook op andere terreinen was Annie sociaal actief. Ze zette zich fanatiek in voor de verkoop van de jaarlijkse Gerardus-kalender en sjouwde dan heel wat deuren langs. Hier had ze in het koor een voordeel; ze kon zo tientallen kalenders verkopen zonder er veel moeite voor te hoeven doen.

Annie, we zullen je blijven gedenken als een aardige, joviale en levenslustige vrouw met aandacht voor de mensen om je heen. Een vriendelijke en bescheiden vrouw. Maar wel iemand die wist wat je wou!
We zullen je vooral gedenken en herinneren als een muzikaal lid. Als een goed koorlid. En vooral als een goed mens.

Bedankt voor alles wat je voor het koor hebt over gehad. Als laatste eerbetoon zullen we de muzikale omlijsting rond de Uitvaartdienst op zaterdag 18 december voor je verzorgen.

Wij wensen de familieleden en alle direct-betrokkenen van Annie veel sterkte toe bij dit definitieve verlies.

Annie, Rust Zacht!

namens het Bestuur van HET NULANDS GEMENGD KOOR.
Bart Gevers, voorzitter.